Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "observance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "iakttagande" till svenska språket

EnglishSwedish

Observance

[Iakttagande]
/əbzərvəns/

noun

1. The act of observing

 • Taking a patient look
  synonym:
 • observation
 • ,
 • observance
 • ,
 • watching

1. Handlingen att observera

 • Tar en patientblick
  synonym:
 • observation
 • ,
 • iakttagande
 • ,
 • tittar

2. A formal event performed on a special occasion

 • "A ceremony commemorating pearl harbor"
  synonym:
 • ceremony
 • ,
 • ceremonial
 • ,
 • ceremonial occasion
 • ,
 • observance

2. Ett formellt evenemang som utförs vid ett speciellt tillfälle

 • "En ceremoni till minne av pearl harbor"
  synonym:
 • ceremoni
 • ,
 • ceremoniell
 • ,
 • ceremoniellt tillfälle
 • ,
 • iakttagande

3. The act of noticing or paying attention

 • "He escaped the notice of the police"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • observation
 • ,
 • observance

3. Handlingen att lägga märke till eller uppmärksamma

 • "Han undkom polisens besked"
  synonym:
 • meddelande
 • ,
 • observation
 • ,
 • iakttagande

4. Conformity with law or custom or practice etc.

  synonym:
 • honoring
 • ,
 • observance

4. Överensstämmelse med lag eller sedvänja eller praxis etc.

  synonym:
 • hedra
 • ,
 • iakttagande