Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obscene" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "obscent" till svenska språket

EnglishSwedish

Obscene

[Obscen]
/ɑbsin/

adjective

1. Designed to incite to indecency or lust

 • "The dance often becomes flagrantly obscene"-margaret mead
  synonym:
 • obscene

1. Designad för att hetsa till oanständighet eller lust

 • "Dansen blir ofta flagrant obscen" -margaret mead
  synonym:
 • obscen

2. Offensive to the mind

 • "An abhorrent deed"
 • "The obscene massacre at wounded knee"
 • "Morally repugnant customs"
 • "Repulsive behavior"
 • "The most repulsive character in recent novels"
  synonym:
 • abhorrent
 • ,
 • detestable
 • ,
 • obscene
 • ,
 • repugnant
 • ,
 • repulsive

2. Stötande för sinnet

 • "En avskyvärd gärning"
 • "Den obscena massakern vid wounded knee"
 • "Moraliskt motbjudande seder"
 • "Avstötande beteende"
 • "Den mest motbjudande karaktären i de senaste romanerna"
  synonym:
 • avskyvärd
 • ,
 • obscen
 • ,
 • motbjudande

3. Suggestive of or tending to moral looseness

 • "Lewd whisperings of a dirty old man"
 • "An indecent gesture"
 • "Obscene telephone calls"
 • "Salacious limericks"
  synonym:
 • lewd
 • ,
 • obscene
 • ,
 • raunchy
 • ,
 • salacious

3. Antyder eller tenderar till moralisk löshet

 • "Oanständiga viskningar av en smutsig gammal man"
 • "En oanständig gest"
 • "Obscena telefonsamtal"
 • "Salacious limericks"
  synonym:
 • oanständig
 • ,
 • obscen
 • ,
 • busig
 • ,
 • salig

Examples of using

These birds seem to have been in there for quite some time. Some have even scratched obscene graffiti into their cages' bottoms.
Dessa fåglar verkar ha varit där inne ganska länge. Vissa har till och med skrapat in obscent graffiti i sina burars botten.
This is obscene.
Det här är obscent.