Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obedience" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lydnad" till svenska språket

EnglishSwedish

Obedience

[Lydnad]
/oʊbidiəns/

noun

1. The act of obeying

 • Dutiful or submissive behavior with respect to another person
  synonym:
 • obedience
 • ,
 • obeisance

1. Handlingen att lyda

 • Plikttroget eller underdånigt beteende med avseende på en annan person
  synonym:
 • lydnad
 • ,
 • hyllning

2. The trait of being willing to obey

  synonym:
 • obedience

2. Egenskapen att vara villig att lyda

  synonym:
 • lydnad

3. Behavior intended to please your parents

 • "Their children were never very strong on obedience"
 • "He went to law school out of respect for his father's wishes"
  synonym:
 • obedience
 • ,
 • respect

3. Beteende avsett att behaga dina föräldrar

 • "Deras barn var aldrig särskilt starka på lydnad"
 • "Han gick på juristskolan av respekt för sin fars önskemål"
  synonym:
 • lydnad
 • ,
 • respekt

Examples of using

Through obedience learn to command.
Genom lydnad lär dig att befalla.
The fear of some divine and supreme powers keeps men in obedience.
Rädslan för vissa gudomliga och högsta krafter håller människorna i lydnad.
They enforced obedience upon us.
De påtvingade oss lydnad.