Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nut" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nöt" till svenska språket

EnglishSwedish

Nut

[Nöt]
/nət/

noun

1. Usually large hard-shelled seed

  synonym:
 • nut

1. Vanligtvis stora hårdskalade fröer

  synonym:
 • nöt

2. Egyptian goddess of the sky

  synonym:
 • Nut

2. Egyptiska himlens gudinna

  synonym:
 • Nöt

3. A small (usually square or hexagonal) metal block with internal screw thread to be fitted onto a bolt

  synonym:
 • nut

3. Ett litet (vanligtvis fyrkantigt eller sexkantigt) metallblock med invändig skruvgänga som ska monteras på en bult

  synonym:
 • nöt

4. Half the width of an em

  synonym:
 • en
 • ,
 • nut

4. Halva bredden av en em

  synonym:
 • sv
 • ,
 • nöt

5. A whimsically eccentric person

  synonym:
 • crackpot
 • ,
 • crank
 • ,
 • nut
 • ,
 • nut case
 • ,
 • fruitcake
 • ,
 • screwball

5. En nyckfullt excentrisk person

  synonym:
 • knäckebryn
 • ,
 • vev
 • ,
 • nöt
 • ,
 • nötväska
 • ,
 • fruktkaka
 • ,
 • skruvboll

6. Someone who is so ardently devoted to something that it resembles an addiction

 • "A golf addict"
 • "A car nut"
 • "A bodybuilding freak"
 • "A news junkie"
  synonym:
 • addict
 • ,
 • nut
 • ,
 • freak
 • ,
 • junkie
 • ,
 • junky

6. Någon som är så ivrigt hängiven något att det liknar ett beroende

 • "En golfmissbrukare"
 • "En bilnöt"
 • "Ett bodybuildingfreak"
 • "En nyhetsknarkare"
  synonym:
 • missbrukare
 • ,
 • nöt
 • ,
 • freak
 • ,
 • knarkare
 • ,
 • skräpig

7. One of the two male reproductive glands that produce spermatozoa and secrete androgens

 • "She kicked him in the balls and got away"
  synonym:
 • testis
 • ,
 • testicle
 • ,
 • orchis
 • ,
 • ball
 • ,
 • ballock
 • ,
 • bollock
 • ,
 • nut
 • ,
 • egg

7. En av de två manliga reproduktionskörtlarna som producerar spermier och utsöndrar androgener

 • "Hon sparkade honom i bollarna och kom undan"
  synonym:
 • testis
 • ,
 • testikel
 • ,
 • orchis
 • ,
 • boll
 • ,
 • kula
 • ,
 • bollock
 • ,
 • nöt
 • ,
 • ägg

verb

1. Gather nuts

  synonym:
 • nut

1. Samla nötter

  synonym:
 • nöt