Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "numerical" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "numerisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Numerical

[Numerisk]
/numɛrəkəl/

adjective

1. Measured or expressed in numbers

 • "Numerical value"
 • "The numerical superiority of the enemy"
  synonym:
 • numeric
 • ,
 • numerical

1. Uppmätt eller uttryckt i siffror

 • "Numeriskt värde"
 • "Fiendens numerära överlägsenhet"
  synonym:
 • numerisk

2. Of or relating to or denoting numbers

 • "A numeral adjective"
  synonym:
 • numeral
 • ,
 • numerical
 • ,
 • numeric

2. Av eller som avser eller betecknar tal

 • "Ett sifferadjektiv"
  synonym:
 • siffra
 • ,
 • numerisk

3. Relating to or having ability to think in or work with numbers

 • "Tests for rating numerical aptitude"
 • "A mathematical whiz"
  synonym:
 • numerical
 • ,
 • mathematical

3. Relatera till eller ha förmåga att tänka i eller arbeta med siffror

 • "Tester för att betygsätta numerisk begåvning"
 • "En matematisk susning"
  synonym:
 • numerisk
 • ,
 • matematisk

Examples of using

Finding the optimal for a numerical function can be an important challenge.
Att hitta det optimala för en numerisk funktion kan vara en viktig utmaning.
A good knowledge of numerical analysis, stochastic calculus and programming in C++ is important for a job in banking my lecturer said.
En god kunskap om numerisk analys, stokastisk kalkyl och programmering i C++ är viktig för ett jobb inom bankväsendet, sa min föreläsare.