Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nonnative" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nonnative" till svenska språket

EnglishSwedish

Nonnative

[Icke-infödd]
/nɑnetɪv/

adjective

1. Not being or composed of aborigines

 • "The nonnative population of south africa"
  synonym:
 • nonnative

1. Att inte vara eller bestå av aboriginer

 • "Den icke-infödda befolkningen i sydafrika"
  synonym:
 • icke-infödd

2. Of persons born in another area or country than that lived in

 • "Our large nonnative population"
  synonym:
 • foreign-born
 • ,
 • nonnative

2. Av personer födda i annat område eller land än det som bott i

 • "Vår stora icke-infödda befolkning"
  synonym:
 • utrikes födda
 • ,
 • icke-infödd

3. Of plants or animals originating in a part of the world other than where they are growing

  synonym:
 • nonnative

3. Av växter eller djur med ursprung i en annan del av världen än där de växer

  synonym:
 • icke-infödd