Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nominate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nominera" till svenska språket

EnglishSwedish

Nominate

[Nominera]
/nɑmənət/

verb

1. Propose as a candidate for some honor

  synonym:
 • nominate
 • ,
 • put up
 • ,
 • put forward

1. Föreslå som kandidat för någon ära

  synonym:
 • nominera
 • ,
 • sätta upp
 • ,
 • lägga fram

2. Put forward

 • Nominate for appointment to an office or for an honor or position
 • "The president nominated her as head of the civil rights commission"
  synonym:
 • nominate
 • ,
 • propose

2. Lägga fram

 • Nominera för utnämning till ett ämbete eller för en ära eller befattning
 • "Presidenten nominerade henne till chef för medborgarrättskommissionen"
  synonym:
 • nominera
 • ,
 • föreslå

3. Charge with a function

 • Charge to be
 • "She was named head of the committee"
 • "She was made president of the club"
  synonym:
 • name
 • ,
 • nominate
 • ,
 • make

3. Ladda med en funktion

 • Ladda för att vara
 • "Hon utsågs till chef för kommittén"
 • "Hon blev klubbens president"
  synonym:
 • namn
 • ,
 • nominera
 • ,
 • göra

4. Create and charge with a task or function

 • "Nominate a committee"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • name
 • ,
 • nominate
 • ,
 • constitute

4. Skapa och ladda med en uppgift eller funktion

 • "Nominera en kommitté"
  synonym:
 • utse
 • ,
 • namn
 • ,
 • nominera
 • ,
 • utgöra