Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nocturnal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nattaktiv" till svenska språket

EnglishSwedish

Nocturnal

[Nattlig]
/nɑktərnəl/

adjective

1. Belonging to or active during the night

 • "Nocturnal animals are active at night"
 • "Nocturnal plants have flowers that open at night and close by day"
  synonym:
 • nocturnal

1. Tillhör eller aktiv under natten

 • "Nattaktiva djur är aktiva på natten"
 • "Nattaktiva växter har blommor som öppnar sig på natten och stänger på dagen"
  synonym:
 • nattlig

2. Of or relating to or occurring in the night

 • "Nocturnal darkness"
  synonym:
 • nocturnal

2. Av eller som rör eller inträffar på natten

 • "Nattligt mörker"
  synonym:
 • nattlig

Examples of using

Aardvarks are nocturnal animals.
Jordvarkar är nattdjur.
Cats are nocturnal animals.
Katter är nattaktiva djur.