Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nobility" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "adel" till svenska språket

EnglishSwedish

Nobility

[Adel]
/noʊbɪləti/

noun

1. A privileged class holding hereditary titles

  synonym:
 • nobility
 • ,
 • aristocracy

1. En privilegierad klass som innehar ärftliga titlar

  synonym:
 • adel
 • ,
 • aristokrati

2. The quality of elevation of mind and exaltation of character or ideals or conduct

  synonym:
 • nobility
 • ,
 • nobleness
 • ,
 • magnanimousness
 • ,
 • grandeur

2. Kvaliteten på höjning av sinnet och upphöjelse av karaktär eller ideal eller uppförande

  synonym:
 • adel
 • ,
 • ädelhet
 • ,
 • storsinthet
 • ,
 • storhet

3. The state of being of noble birth

  synonym:
 • nobility
 • ,
 • noblesse

3. Tillståndet att vara av ädel börd

  synonym:
 • adel
 • ,
 • noblesse