Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nix" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nix" till svenska språket

EnglishSwedish

Nix

[Nix]
/nɪks/

noun

1. A quantity of no importance

 • "It looked like nothing i had ever seen before"
 • "Reduced to nil all the work we had done"
 • "We racked up a pathetic goose egg"
 • "It was all for naught"
 • "I didn't hear zilch about it"
  synonym:
 • nothing
 • ,
 • nil
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • aught
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • goose egg
 • ,
 • naught
 • ,
 • zero
 • ,
 • zilch
 • ,
 • zip
 • ,
 • zippo

1. En kvantitet utan betydelse

 • "Det såg ut som ingenting jag någonsin sett förut"
 • "Reducerad till noll allt arbete vi hade gjort"
 • "Vi fick ihop ett patetiskt gåsägg"
 • "Det var helt förgäves"
 • "Jag hörde inte zilch om det"
  synonym:
 • ingenting
 • ,
 • noll
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • något
 • ,
 • chiffer
 • ,
 • cypher
 • ,
 • gåsägg
 • ,
 • zilch
 • ,
 • blixtlås
 • ,
 • zippo

verb

1. Command against

 • "I forbid you to call me late at night"
 • "Mother vetoed the trip to the chocolate store"
 • "Dad nixed our plans"
  synonym:
 • forbid
 • ,
 • prohibit
 • ,
 • interdict
 • ,
 • proscribe
 • ,
 • veto
 • ,
 • disallow
 • ,
 • nix

1. Kommendera emot

 • "Jag förbjuder dig att ringa mig sent på kvällen"
 • "Mamma lade in sitt veto mot resan till chokladbutiken"
 • "Pappa avbröt våra planer"
  synonym:
 • förbjuda
 • ,
 • förbud
 • ,
 • veto
 • ,
 • inte tillåta
 • ,
 • nix

Examples of using

We had to nix tomorrow's meeting because of a scheduling problem.
Vi var tvungna att avbryta morgondagens möte på grund av ett schemaläggningsproblem.
At that very night when the fern blooms — I’m just retelling what has been composed in the fairy tales by local people — the mermaids, wood and house goblins, werewolves, nix, and different kinds of ghosts and sorcerer gathered together.
Just den natten när ormbunken blommar — återberättar jag bara vad som har komponerats i sagorna av lokalbefolkningen — sjöjungfrurna, trä- och husgoblins, varulvar, nix och olika typer av spöken och trollkarlar samlade.