Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nibble" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nibble" till svenska språket

EnglishSwedish

Nibble

[Knapra]
/nɪbəl/

noun

1. A small byte

  synonym:
 • nybble
 • ,
 • nibble

1. En liten byte

  synonym:
 • nybble
 • ,
 • knapra

2. Gentle biting

  synonym:
 • nibble

2. Mild bitning

  synonym:
 • knapra

verb

1. Bite off very small pieces

 • "She nibbled on her cracker"
  synonym:
 • nibble

1. Bita av mycket små bitar

 • "Hon knaprade på sin kex"
  synonym:
 • knapra

2. Bite gently

 • "The woman tenderly nibbled at her baby's ear"
  synonym:
 • nibble

2. Bita försiktigt

 • "Kvinnan knaprade ömt i sin bebis öra"
  synonym:
 • knapra

3. Eat intermittently

 • Take small bites of
 • "He pieced at the sandwich all morning"
 • "She never eats a full meal--she just nibbles"
  synonym:
 • nibble
 • ,
 • pick
 • ,
 • piece

3. Ät intermittent

 • Ta små tuggor av
 • "Han stack i smörgåsen hela morgonen"
 • "Hon äter aldrig en hel måltid - hon bara nafsar"
  synonym:
 • knapra
 • ,
 • plocka
 • ,
 • stycke