Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "news" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nyheter" till svenska språket

EnglishSwedish

News

[Nyheter]
/nuz/

noun

1. Information about recent and important events

 • "They awaited news of the outcome"
  synonym:
 • news
 • ,
 • intelligence
 • ,
 • tidings
 • ,
 • word

1. Information om senaste och viktiga händelser

 • "De väntade på nyheter om resultatet"
  synonym:
 • nyheter
 • ,
 • intelligens
 • ,
 • ord

2. Information reported in a newspaper or news magazine

 • "The news of my death was greatly exaggerated"
  synonym:
 • news

2. Uppgifter som redovisas i en tidning eller nyhetstidning

 • "Nyheten om min död var mycket överdriven"
  synonym:
 • nyheter

3. A program devoted to current events, often using interviews and commentary

 • "We watch the 7 o'clock news every night"
  synonym:
 • news program
 • ,
 • news show
 • ,
 • news

3. Ett program ägnat åt aktuella händelser, ofta med hjälp av intervjuer och kommentarer

 • "Vi tittar på nyheterna klockan 7 varje kväll"
  synonym:
 • nyhetsprogram
 • ,
 • nyheter

4. Informal information of any kind that is not previously known to someone

 • "It was news to me"
  synonym:
 • news

4. Informell information av något slag som inte tidigare är känd för någon

 • "Det var en nyhet för mig"
  synonym:
 • nyheter

5. The quality of being sufficiently interesting to be reported in news bulletins

 • "The judge conceded the newsworthiness of the trial"
 • "He is no longer news in the fashion world"
  synonym:
 • newsworthiness
 • ,
 • news

5. Kvaliteten på att vara tillräckligt intressant för att rapporteras i nyhetsbulletiner

 • "Domaren medgav rättegångens nyhetsvärde"
 • "Han är inga nyheter längre i modevärlden"
  synonym:
 • nyhetsvärde
 • ,
 • nyheter

Examples of using

Don't believe everything you hear on the news.
Tro inte på allt du hör på nyheterna.
How did Tom respond to that news?
Hur svarade Tom på den nyheten?
The news was radioed to us.
Nyheten sändes till oss.