Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nearly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nästan" till svenska språket

EnglishSwedish

Nearly

[Nästan]
/nɪrli/

adverb

1. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

1. (av handlingar eller tillstånd) något mindre än eller inte riktigt genomförda

 • Alla utom
 • "Jobbet är (bara) om gjort"
 • "Bebisen sov nästan när larmet ljöd"
 • "Vi är nästan klara"
 • "Bilen körde nästan ner henne"
 • "Han svimmade nästan"
 • "Pratade i nästan 2 timmar"
 • "Inspelningen är nästan perfekt"
 • "Nästan alla parter skrev på kontraktet"
 • "Jag var nästan utmattad av löpningen"
 • "De flesta är överens"
  synonym:
 • om
 • ,
 • nästan
 • ,
 • mest
 • ,
 • nära
 • ,
 • praktiskt taget

2. In a close manner

 • "The two phenomena are intimately connected"
 • "The person most nearly concerned"
  synonym:
 • closely
 • ,
 • intimately
 • ,
 • nearly

2. På ett nära sätt

 • "De två fenomenen är intimt förbundna"
 • "Den närmast berörda personen"
  synonym:
 • nära
 • ,
 • intimt
 • ,
 • nästan

Examples of using

It's nearly seven o'clock. We have to go to school.
Klockan är snart sju. Vi måste till skolan.
The truck nearly ran me over.
Lastbilen körde nästan på mig.
We nearly had an accident when the car brakes jammed.
Vi råkade nästan ut för en olycka när bilbromsarna fastnade.