Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "naturally" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "naturligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Naturally

[Naturligt]
/næʧərəli/

adverb

1. As might be expected

 • "Naturally, the lawyer sent us a huge bill"
  synonym:
 • naturally
 • ,
 • of course
 • ,
 • course

1. Som man kan förvänta sig

 • "Naturligtvis skickade advokaten oss en enorm räkning"
  synonym:
 • naturligt
 • ,
 • självklart
 • ,
 • kurs

2. According to nature

 • By natural means
 • Without artificial help
 • "Naturally grown flowers"
  synonym:
 • naturally

2. Enligt naturen

 • Med naturliga medel
 • Utan konstgjord hjälp
 • "Naturligt odlade blommor"
  synonym:
 • naturligt

3. Through inherent nature

 • "He was naturally lazy"
  synonym:
 • naturally
 • ,
 • by nature

3. Genom inneboende natur

 • "Han var naturligt lat"
  synonym:
 • naturligt
 • ,
 • av naturen

4. In a natural or normal manner

 • "Speak naturally and easily"
  synonym:
 • naturally

4. På ett naturligt eller normalt sätt

 • "Tala naturligt och enkelt"
  synonym:
 • naturligt

Examples of using

Sir schoolboy, it's all, all been prompted to you. The correct answer is, naturally, a cook!
Sir skolpojke, allt har blivit uppmanat dig. Rätt svar är naturligtvis en kock!
He behaves very naturally.
Han beter sig väldigt naturligt.
Is her hair naturally red?
R hennes hår naturligt rött?