Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "naming" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "namngivning" till svenska språket

EnglishSwedish

Naming

[Namngivning]
/nemɪŋ/

noun

1. The verbal act of naming

 • "The part he failed was the naming of state capitals"
  synonym:
 • naming

1. Den verbala handlingen att namnge

 • "Den del han misslyckades var namngivningen av delstatshuvudstäder"
  synonym:
 • namngivning

2. The act of putting a person into a non-elective position

 • "The appointment had to be approved by the whole committee"
  synonym:
 • appointment
 • ,
 • assignment
 • ,
 • designation
 • ,
 • naming

2. Handlingen att sätta en person i en icke-valbar position

 • "Utnämningen måste godkännas av hela kommittén"
  synonym:
 • utnämning
 • ,
 • uppdrag
 • ,
 • beteckning
 • ,
 • namngivning

adjective

1. Inclined to or serving for the giving of names

 • "The appellative faculty of children"
 • "The appellative function of some primitive rites"
  synonym:
 • appellative
 • ,
 • naming(a)

1. Benägen till eller tjänstgörande för uppgivande av namn

 • "Barnens appellativa förmåga"
 • "Den appellativa funktionen hos vissa primitiva riter"
  synonym:
 • appellativ
 • ,
 • namngivning(a)

Examples of using

Not complying with the naming conventions will result in parse errors.
Att inte följa namnkonventionerna kommer att resultera i analysfel.