Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "muse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "musa" till svenska språket

EnglishSwedish

Muse

[Musa]
/mjuz/

noun

1. In ancient greek mythology any of 9 daughters of zeus and mnemosyne

 • Protector of an art or science
  synonym:
 • Muse

1. I antik grekisk mytologi någon av 9 döttrar till zeus och mnemosyne

 • Beskyddare av en konst eller vetenskap
  synonym:
 • Musa

2. The source of an artist's inspiration

 • "Euterpe was his muse"
  synonym:
 • muse

2. Källan till en konstnärs inspiration

 • "Euterpe var hans musa"
  synonym:
 • musa

verb

1. Reflect deeply on a subject

 • "I mulled over the events of the afternoon"
 • "Philosophers have speculated on the question of god for thousands of years"
 • "The scientist must stop to observe and start to excogitate"
  synonym:
 • chew over
 • ,
 • think over
 • ,
 • meditate
 • ,
 • ponder
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • contemplate
 • ,
 • muse
 • ,
 • reflect
 • ,
 • mull
 • ,
 • mull over
 • ,
 • ruminate
 • ,
 • speculate

1. Reflektera djupt över ett ämne

 • "Jag funderade över eftermiddagens händelser"
 • "Filosofer har spekulerat i frågan om gud i tusentals år"
 • "Forskaren måste stanna för att observera och börja excogitate"
  synonym:
 • tugga över
 • ,
 • tänka över
 • ,
 • meditera
 • ,
 • fundera
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • begrunda
 • ,
 • musa
 • ,
 • reflektera
 • ,
 • fundera över
 • ,
 • idissla
 • ,
 • spekulera