Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "multilingual" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flerspråkig" till svenska språket

EnglishSwedish

Multilingual

[Flerspråkig]
/məltilɪŋwəl/

adjective

1. Using or knowing more than one language

  • "A multilingual translator"
  • "A multilingual nation"
    synonym:
  • multilingual

1. Använda eller kunna mer än ett språk

  • "En flerspråkig översättare"
  • "En flerspråkig nation"
    synonym:
  • flerspråkig

Examples of using

Most of the people working here are bilingual, trilingual and multilingual.
De flesta som arbetar här är tvåspråkiga, trespråkiga och flerspråkiga.
But that's not the whole picture. Tatoeba is not just an open, collaborative, multilingual dictionary of sentences. It's part of an ecosystem that we want to build.
Men det är inte hela bilden. Tatoeba är inte bara en öppen, samarbetande, flerspråkig ordbok med meningar. Det är en del av ett ekosystem som vi vill bygga.