Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "muddy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lerig" till svenska språket

EnglishSwedish

Muddy

[Lerig]
/mədi/

verb

1. Dirty with mud

  synonym:
 • muddy
 • ,
 • muddy up

1. Smutsig med lera

  synonym:
 • lerig
 • ,
 • lerigt upp

2. Cause to become muddy

 • "These data would have muddied the prediction"
  synonym:
 • muddy

2. Orsak att bli lerig

 • "Dessa data skulle ha förvirrat förutsägelsen"
  synonym:
 • lerig

3. Make turbid

 • "Muddy the water"
  synonym:
 • muddy

3. Göra grumlig

 • "Lerigt vattnet"
  synonym:
 • lerig

adjective

1. (of soil) soft and watery

 • "The ground was boggy under foot"
 • "A marshy coastline"
 • "Miry roads"
 • "Wet mucky lowland"
 • "Muddy barnyard"
 • "Quaggy terrain"
 • "The sloughy edge of the pond"
 • "Swampy bayous"
  synonym:
 • boggy
 • ,
 • marshy
 • ,
 • miry
 • ,
 • mucky
 • ,
 • muddy
 • ,
 • quaggy
 • ,
 • sloppy
 • ,
 • sloughy
 • ,
 • soggy
 • ,
 • squashy
 • ,
 • swampy
 • ,
 • waterlogged

1. (av jord) mjuk och vattnig

 • "Marken var mysig under foten"
 • "En sumpig kustlinje"
 • "Trådiga vägar"
 • "Våt smutsigt lågland"
 • "Lerig ladugård"
 • "Vaggy terräng"
 • "Dammens slugiga kant"
 • "Sumpig bayous"
  synonym:
 • mysig
 • ,
 • sumpig
 • ,
 • miry
 • ,
 • mucky
 • ,
 • lerig
 • ,
 • vaggy
 • ,
 • slarvig
 • ,
 • slö
 • ,
 • blöt
 • ,
 • squashy
 • ,
 • vattensjuk

2. Dirty and messy

 • Covered with mud or muck
 • "Muddy boots"
 • "A mucky stable"
  synonym:
 • mucky
 • ,
 • muddy

2. Smutsig och rörig

 • Täckt med lera eller muck
 • "Leriga stövlar"
 • "Ett jävla stall"
  synonym:
 • mucky
 • ,
 • lerig

3. (of color) discolored by impurities

 • Not bright and clear
 • "Dirty" is often used in combination
 • "A dirty (or dingy) white"
 • "The muddied grey of the sea"
 • "Muddy colors"
 • "Dirty-green walls"
 • "Dirty-blonde hair"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • dingy
 • ,
 • muddied
 • ,
 • muddy

3. (av färg) missfärgad av föroreningar

 • Inte ljus och klar
 • "Smutsig" används ofta i kombination
 • "En smutsig (eller snurrig) vit"
 • "Havets leriga grå"
 • "Leriga färger"
 • "Smutsgröna väggar"
 • "Smutsigt-blont hår"
  synonym:
 • smutsig
 • ,
 • snurrig
 • ,
 • lerig

4. (of liquids) clouded as with sediment

 • "A cloudy liquid"
 • "Muddy coffee"
 • "Murky waters"
  synonym:
 • cloudy
 • ,
 • muddy
 • ,
 • mirky
 • ,
 • murky
 • ,
 • turbid

4. (av vätskor) grumlade som med sediment

 • "En grumlig vätska"
 • "Lerigt kaffe"
 • "Murriga vatten"
  synonym:
 • grumlig
 • ,
 • lerig
 • ,
 • mirky

Examples of using

Tom's boots were muddy.
Toms stövlar var leriga.
They are spreading love with muddy hands.
De sprider kärlek med leriga händer.
The passing car splashed muddy water on me.
Den förbipasserande bilen stänkte lerigt vatten på mig.