Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mountain" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "berg" till svenska språket

EnglishSwedish

Mountain

[Berg]
/maʊntən/

noun

1. A land mass that projects well above its surroundings

  • Higher than a hill
    synonym:
  • mountain
  • ,
  • mount

1. En landmassa som projicerar långt över sin omgivning

  • Högre än en kulle
    synonym:
  • berg
  • ,
  • montera

2. (often followed by `of') a large number or amount or extent

  • "A batch of letters"
  • "A deal of trouble"
  • "A lot of money"
  • "He made a mint on the stock market"
  • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
  • "It must have cost plenty"
  • "A slew of journalists"
  • "A wad of money"
    synonym:
  • batch
  • ,
  • deal
  • ,
  • flock
  • ,
  • good deal
  • ,
  • great deal
  • ,
  • hatful
  • ,
  • heap
  • ,
  • lot
  • ,
  • mass
  • ,
  • mess
  • ,
  • mickle
  • ,
  • mint
  • ,
  • mountain
  • ,
  • muckle
  • ,
  • passel
  • ,
  • peck
  • ,
  • pile
  • ,
  • plenty
  • ,
  • pot
  • ,
  • quite a little
  • ,
  • raft
  • ,
  • sight
  • ,
  • slew
  • ,
  • spate
  • ,
  • stack
  • ,
  • tidy sum
  • ,
  • wad

2. (ofta följt av `of') ett stort antal eller mängd eller omfattning

  • "Ett parti bokstäver"
  • "En affär av problem"
  • "Mycket pengar"
  • "Han gjorde ett myntverk på aktiemarknaden"
  • "Se resten av vinnarna i vår enorma passel av bilder"
  • "Det måste ha kostat mycket"
  • "En mängd journalister"
  • "En bunt pengar"
    synonym:
  • sats
  • ,
  • handla
  • ,
  • flock
  • ,
  • bra affär
  • ,
  • jättebra
  • ,
  • hattfull
  • ,
  • hög
  • ,
  • mycket
  • ,
  • massa
  • ,
  • röra
  • ,
  • mickla
  • ,
  • mynta
  • ,
  • berg
  • ,
  • muckle
  • ,
  • passel
  • ,
  • hacka
  • ,
  • gott om
  • ,
  • kruka
  • ,
  • ganska lite
  • ,
  • flotte
  • ,
  • syn
  • ,
  • dödade
  • ,
  • ström
  • ,
  • stapla
  • ,
  • städad summa
  • ,
  • wad

Examples of using

The building on the mountain is our school.
Byggnaden på berget är vår skola.
This mountain isn't a lofty one.
Det här berget är inte högt.
You can't get through the mountain pass in the winter.
Man kan inte ta sig igenom bergspasset på vintern.