Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "motley" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "motley" till svenska språket

EnglishSwedish

Motley

[Motley]
/mɑtli/

noun

1. A collection containing a variety of sorts of things

 • "A great assortment of cars was on display"
 • "He had a variety of disorders"
 • "A veritable smorgasbord of religions"
  synonym:
 • assortment
 • ,
 • mixture
 • ,
 • mixed bag
 • ,
 • miscellany
 • ,
 • miscellanea
 • ,
 • variety
 • ,
 • salmagundi
 • ,
 • smorgasbord
 • ,
 • potpourri
 • ,
 • motley

1. En samling som innehåller en mängd olika sorters saker

 • "Ett stort sortiment av bilar visades"
 • "Han hade en mängd olika störningar"
 • "Ett veritabelt smörgåsbord av religioner"
  synonym:
 • sortiment
 • ,
 • blandning
 • ,
 • blandad väska
 • ,
 • diverse
 • ,
 • variation
 • ,
 • salmagundi
 • ,
 • smörgåsbord
 • ,
 • potpurri
 • ,
 • brokig

2. A garment made of motley (especially a court jester's costume)

  synonym:
 • motley

2. Ett plagg av brokig (särskilt en hovnarrsdräkt)

  synonym:
 • brokig

3. A multicolored woolen fabric woven of mixed threads in 14th to 17th century england

  synonym:
 • motley

3. Ett mångfärgat ylletyg vävt av blandade trådar i 1300- till 1600-talets england

  synonym:
 • brokig

verb

1. Make something more diverse and varied

 • "Vary the menu"
  synonym:
 • vary
 • ,
 • variegate
 • ,
 • motley

1. Gör något mer mångsidigt och varierat

 • "Variera menyn"
  synonym:
 • variera
 • ,
 • variegate
 • ,
 • brokig

2. Make motley

 • Color with different colors
  synonym:
 • motley
 • ,
 • parti-color

2. Göra brokig

 • Färg med olika färger
  synonym:
 • brokig
 • ,
 • parti-färg

adjective

1. Consisting of a haphazard assortment of different kinds

 • "An arrangement of assorted spring flowers"
 • "Assorted sizes"
 • "Miscellaneous accessories"
 • "A mixed program of baroque and contemporary music"
 • "A motley crew"
 • "Sundry sciences commonly known as social"- i.a.richards
  synonym:
 • assorted
 • ,
 • miscellaneous
 • ,
 • mixed
 • ,
 • motley
 • ,
 • sundry(a)

1. Bestående av ett slumpartat sortiment av olika slag

 • "Ett arrangemang av diverse vårblommor"
 • "Assorterade storlekar"
 • "Diverse tillbehör"
 • "Ett blandat program av barock och samtida musik"
 • "En brokig besättning"
 • "Sundry sciences allmänt känd som social" - iarichards
  synonym:
 • diverse
 • ,
 • blandat
 • ,
 • brokig
 • ,
 • sundry(a)

2. Having sections or patches colored differently and usually brightly

 • "A jester dressed in motley"
 • "The painted desert"
 • "A particolored dress"
 • "A piebald horse"
 • "Pied daisies"
  synonym:
 • motley
 • ,
 • calico
 • ,
 • multicolor
 • ,
 • multi-color
 • ,
 • multicolour
 • ,
 • multi-colour
 • ,
 • multicolored
 • ,
 • multi-colored
 • ,
 • multicoloured
 • ,
 • multi-coloured
 • ,
 • painted
 • ,
 • particolored
 • ,
 • particoloured
 • ,
 • piebald
 • ,
 • pied
 • ,
 • varicolored
 • ,
 • varicoloured

2. Att ha sektioner eller fläckar färgade olika och vanligtvis ljust

 • "En gycklare klädd i brokigt"
 • "Den målade öknen"
 • "En partifärgad klänning"
 • "En piebald häst"
 • "Pied prästkragar"
  synonym:
 • brokig
 • ,
 • calico
 • ,
 • flerfärgad
 • ,
 • mångfärgad
 • ,
 • målad
 • ,
 • partifärgad
 • ,
 • piebald
 • ,
 • pied
 • ,
 • varicolored
 • ,
 • varicoloured