Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "morbid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "morbid" till svenska språket

EnglishSwedish

Morbid

[Morbid]
/mɔrbəd/

adjective

1. Suggesting an unhealthy mental state

 • "Morbid interest in death"
 • "Morbid curiosity"
  synonym:
 • morbid

1. Föreslår ett ohälsosamt mentalt tillstånd

 • "Sjukligt intresse för döden"
 • "Morbid nyfikenhet"
  synonym:
 • sjuklig

2. Suggesting the horror of death and decay

 • "Morbid details"
  synonym:
 • ghoulish
 • ,
 • morbid

2. Föreslår skräcken för död och förfall

 • "Sjukliga detaljer"
  synonym:
 • kusligt
 • ,
 • sjuklig

3. Caused by or altered by or manifesting disease or pathology

 • "Diseased tonsils"
 • "A morbid growth"
 • "Pathologic tissue"
 • "Pathological bodily processes"
  synonym:
 • diseased
 • ,
 • morbid
 • ,
 • pathologic
 • ,
 • pathological

3. Orsakas av eller förändras av eller manifesterar sjukdom eller patologi

 • "Sjuka tonsiller"
 • "En sjuklig tillväxt"
 • "Patologisk vävnad"
 • "Patologiska kroppsliga processer"
  synonym:
 • sjuk
 • ,
 • sjuklig
 • ,
 • patologisk