Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "monster" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "monster" till svenska språket

EnglishSwedish

Monster

[Monster]
/mɑnstər/

noun

1. An imaginary creature usually having various human and animal parts

  synonym:
 • monster

1. En imaginär varelse som vanligtvis har olika delar av människor och djur

  synonym:
 • monster

2. Someone or something that is abnormally large and powerful

  synonym:
 • giant
 • ,
 • goliath
 • ,
 • behemoth
 • ,
 • monster
 • ,
 • colossus

2. Någon eller något som är onormalt stort och kraftfullt

  synonym:
 • jätte
 • ,
 • goliat
 • ,
 • gigant
 • ,
 • monster
 • ,
 • koloss

3. A person or animal that is markedly unusual or deformed

  synonym:
 • freak
 • ,
 • monster
 • ,
 • monstrosity
 • ,
 • lusus naturae

3. En person eller ett djur som är markant ovanligt eller deformerat

  synonym:
 • freak
 • ,
 • monster
 • ,
 • monstrositet
 • ,
 • lusus naturae

4. A cruel wicked and inhuman person

  synonym:
 • monster
 • ,
 • fiend
 • ,
 • devil
 • ,
 • demon
 • ,
 • ogre

4. En grym ond och omänsklig person

  synonym:
 • monster
 • ,
 • djävul
 • ,
 • demon
 • ,
 • ogre

5. (medicine) a grossly malformed and usually nonviable fetus

  synonym:
 • monster
 • ,
 • teras

5. (medicin) ett grovt missbildat och vanligtvis icke livskraftigt foster

  synonym:
 • monster
 • ,
 • teras

Examples of using

Every monster starts off as someone's baby.
Varje monster börjar som någons bebis.
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And when you gaze long into an abyss the abyss also gazes into you.
Den som slåss med monster bör se till att han själv inte blir ett monster. Och när du blickar långt in i en avgrund blickar också avgrunden in i dig.
I'm not a monster.
Jag är inget monster.