Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "monotonous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "monotont" till svenska språket

EnglishSwedish

Monotonous

[Monoton]
/mənɑtənəs/

adjective

1. Tediously repetitious or lacking in variety

 • "A humdrum existence
 • All work and no play"
 • "Nothing is so monotonous as the sea"
  synonym:
 • humdrum
 • ,
 • monotonous

1. Tråkigt upprepande eller brist på variation

 • "En enfaldig tillvaro
 • Allt arbete och ingen lek"
 • "Ingenting är så monotont som havet"
  synonym:
 • humdrum
 • ,
 • monoton

2. Sounded or spoken in a tone unvarying in pitch

 • "The owl's faint monotonous hooting"
  synonym:
 • flat
 • ,
 • monotone
 • ,
 • monotonic
 • ,
 • monotonous

2. Lät eller talade i en ton som inte varierar i tonhöjd

 • "Ugglans svaga monotona tjut"
  synonym:
 • platt
 • ,
 • monoton

Examples of using

I'm tired of this monotonous life.
Jag är trött på det här monotona livet.
I'm tired of the monotonous life.
Jag är trött på det monotona livet.
I am tired of my monotonous life.
Jag är trött på mitt monotona liv.