Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "monolithic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "monolitisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Monolithic

[Monolitisk]
/mɑnəlɪθɪk/

adjective

1. Imposing in size or bulk or solidity

 • "Massive oak doors"
 • "Moore's massive sculptures"
 • "The monolithic proportions of stalinist architecture"
 • "A monumental scale"
  synonym:
 • massive
 • ,
 • monolithic
 • ,
 • monumental

1. Imponerande i storlek eller bulk eller soliditet

 • "Massiva ekdörrar"
 • "Moores massiva skulpturer"
 • "Den stalinistiska arkitekturens monolitiska proportioner"
 • "En monumental skala"
  synonym:
 • massiv
 • ,
 • monolitisk
 • ,
 • monumental

2. Characterized by massiveness and rigidity and total uniformity

 • "A monolithic society"
 • "A monolithic worldwide movement"
  synonym:
 • monolithic

2. Kännetecknas av massivitet och stelhet och total enhetlighet

 • "Ett monolitiskt samhälle"
 • "En monolitisk världsomspännande rörelse"
  synonym:
 • monolitisk

Examples of using

The Linux kernel is monolithic.
Linuxkärnan är monolitisk.