Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "monk" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "munk" till svenska språket

EnglishSwedish

Monk

[Munk]
/məŋk/

noun

1. A male religious living in a cloister and devoting himself to contemplation and prayer and work

  synonym:
 • monk
 • ,
 • monastic

1. En manlig religiös som bor i ett kloster och ägnar sig åt kontemplation och bön och arbete

  synonym:
 • munk
 • ,
 • kloster

2. United states jazz pianist who was one of the founders of the bebop style (1917-1982)

  synonym:
 • Monk
 • ,
 • Thelonious Monk
 • ,
 • Thelonious Sphere Monk

2. Usa:s jazzpianist som var en av grundarna av bebop-stilen (1917-1982)

  synonym:
 • Munk
 • ,
 • Thelonious munk
 • ,
 • Thelonious Sphere Monk

Examples of using

Who am I actually: a monk dreaming he's a butterfly, or a butterfly dreaming it's a monk?
Vem är jag egentligen: en munk som drömmer att han är en fjäril, eller en fjäril som drömmer att det är en munk?
I think I want to be a monk.
Jag tror att jag vill bli munk.
I am a monk.
Jag är munk.