Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "module" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "modul" till svenska språket

EnglishSwedish

Module

[Modul]
/mɑʤul/

noun

1. One of the inherent cognitive or perceptual powers of the mind

  synonym:
 • faculty
 • ,
 • mental faculty
 • ,
 • module

1. En av sinnets inneboende kognitiva eller perceptuella krafter

  synonym:
 • fakultet
 • ,
 • mental fakultet
 • ,
 • modul

2. Detachable compartment of a spacecraft

  synonym:
 • module

2. Löstagbart fack i en rymdfarkost

  synonym:
 • modul

3. Computer circuit consisting of an assembly of electronic components (as of computer hardware)

  synonym:
 • module

3. Datorkrets som består av en sammansättning av elektroniska komponenter (som av datorhårdvara)

  synonym:
 • modul

4. A self-contained component (unit or item) that is used in combination with other components

  synonym:
 • module

4. En fristående komponent (enhet eller artikel) som används i kombination med andra komponenter

  synonym:
 • modul

Examples of using

A module is said to be semisimple if it is the sum of simple submodules.
En modul sägs vara halvenkel om det är summan av enkla delmoduler.
A module is said to be semisimple if it is the sum of simple submodules.
En modul sägs vara halvenkel om det är summan av enkla delmoduler.