Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modifier" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "modifierare" till svenska språket

EnglishSwedish

Modifier

[Modifierare]
/mɑdəfaɪər/

noun

1. A content word that qualifies the meaning of a noun or verb

  synonym:
 • modifier
 • ,
 • qualifier

1. Ett innehållsord som kvalificerar betydelsen av ett substantiv eller verb

  synonym:
 • modifierare
 • ,
 • kval

2. A moderator who makes less extreme or uncompromising

  synonym:
 • modifier

2. En moderator som gör mindre extrem eller kompromisslös

  synonym:
 • modifierare

3. A person who changes something

 • "An inveterate changer of the menu"
  synonym:
 • changer
 • ,
 • modifier

3. En person som förändrar något

 • "En inbiten växlare av menyn"
  synonym:
 • växlare
 • ,
 • modifierare

4. A gene that modifies the effect produced by another gene

  synonym:
 • modifier
 • ,
 • modifier gene

4. En gen som modifierar effekten som produceras av en annan gen

  synonym:
 • modifierare
 • ,
 • modifieringsgen