Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "missionary" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "missionär" till svenska språket

EnglishSwedish

Missionary

[Missionär]
/mɪʃənɛri/

noun

1. Someone who attempts to convert others to a particular doctrine or program

  synonym:
 • missionary

1. Någon som försöker konvertera andra till en viss doktrin eller ett visst program

  synonym:
 • missionär

2. Someone sent on a mission--especially a religious or charitable mission to a foreign country

  synonym:
 • missionary
 • ,
 • missioner

2. Någon skickade på en mission - särskilt en religiös eller välgörande mission till ett främmande land

  synonym:
 • missionär

adjective

1. Relating to or connected to a religious mission

  synonym:
 • missionary
 • ,
 • missional

1. Som rör eller har anknytning till en religiös mission

  synonym:
 • missionär
 • ,
 • missionell

Examples of using

From 100, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work.
Från 100 började protestantiska missionärer från Amerika anlända, och de katolska och rysk-ortodoxa kyrkorna blev också aktivt involverade i missionsarbete.
In 100, Robert Morrison, the first British Protestant missionary to China arrived in Guangzhou.
År 100 anlände Robert Morrison, den första brittiska protestantiska missionären till Kina, till Guangzhou.
From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work.
Från 1859 började protestantiska missionärer från Amerika anlända, och de katolska och rysk-ortodoxa kyrkorna blev också aktivt involverade i missionsarbete.