Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miserable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "eländig" till svenska språket

EnglishSwedish

Miserable

[Eländig]
/mɪzərəbəl/

adjective

1. Very unhappy

 • Full of misery
 • "He felt depressed and miserable"
 • "A message of hope for suffering humanity"
 • "Wretched prisoners huddled in stinking cages"
  synonym:
 • miserable
 • ,
 • suffering
 • ,
 • wretched

1. Väldigt olycklig

 • Full av elände
 • "Han kände sig deprimerad och olycklig"
 • "Ett budskap om hopp om att lida mänskligheten"
 • "Eländiga fångar hopkurade i stinkande burar"
  synonym:
 • eländig
 • ,
 • lidande

2. Deserving or inciting pity

 • "A hapless victim"
 • "Miserable victims of war"
 • "The shabby room struck her as extraordinarily pathetic"- galsworthy
 • "Piteous appeals for help"
 • "Pitiable homeless children"
 • "A pitiful fate"
 • "Oh, you poor thing"
 • "His poor distorted limbs"
 • "A wretched life"
  synonym:
 • hapless
 • ,
 • miserable
 • ,
 • misfortunate
 • ,
 • pathetic
 • ,
 • piteous
 • ,
 • pitiable
 • ,
 • pitiful
 • ,
 • poor
 • ,
 • wretched

2. Förtjänar eller uppmuntrar medlidande

 • "Ett olyckligt offer"
 • "Eländiga krigsoffer"
 • "Det sjaskiga rummet slog henne som utomordentligt patetisk" - galsworthy
 • "Trogna vädjanden om hjälp"
 • "Trovärdiga hemlösa barn"
 • "Ett ynkligt öde"
 • "Åh, din stackare"
 • "Hans stackars förvrängda lemmar"
 • "Ett eländigt liv"
  synonym:
 • olycklig
 • ,
 • eländig
 • ,
 • patetiskt
 • ,
 • ynklig
 • ,
 • fattig

3. Of the most contemptible kind

 • "Abject cowardice"
 • "A low stunt to pull"
 • "A low-down sneak"
 • "His miserable treatment of his family"
 • "You miserable skunk!"
 • "A scummy rabble"
 • "A scurvy trick"
  synonym:
 • abject
 • ,
 • low
 • ,
 • low-down
 • ,
 • miserable
 • ,
 • scummy
 • ,
 • scurvy

3. Av det mest föraktliga slaget

 • "Abjekt feghet"
 • "Ett lågt stunt att dra"
 • "En låg-down smyg"
 • "Hans eländiga behandling av sin familj"
 • "Din eländiga skunk!"
 • "Ett skumt rabblande"
 • "Ett skörbjuggstrick"
  synonym:
 • absurt
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågt ner
 • ,
 • eländig
 • ,
 • skumt
 • ,
 • skörbjugg

4. Of very poor quality or condition

 • "Deplorable housing conditions in the inner city"
 • "Woeful treatment of the accused"
 • "Woeful errors of judgment"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • execrable
 • ,
 • miserable
 • ,
 • woeful
 • ,
 • wretched

4. Av mycket dålig kvalitet eller skick

 • "Bedrövliga bostadsförhållanden i innerstaden"
 • "Bedrövlig behandling av den anklagade"
 • "Bedrövliga fel i bedömningen"
  synonym:
 • bedrövlig
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • eländig

5. Characterized by physical misery

 • "A wet miserable weekend"
 • "Spent a wretched night on the floor"
  synonym:
 • miserable
 • ,
 • wretched

5. Kännetecknas av fysisk misär

 • "En blöt eländig helg"
 • "Tillbringade en eländig natt på golvet"
  synonym:
 • eländig

6. Contemptibly small in amount

 • "A measly tip"
 • "The company donated a miserable $100 for flood relief"
 • "A paltry wage"
 • "Almost depleted his miserable store of dried beans"
  synonym:
 • measly
 • ,
 • miserable
 • ,
 • paltry

6. Föraktfullt liten till mängden

 • "Ett ynka tips"
 • "Företaget donerade en eländig $100 för översvämningshjälp"
 • "En ynka lön"
 • "Utarmade nästan hans eländiga förråd av torkade bönor"
  synonym:
 • ynklig
 • ,
 • eländig

Examples of using

It was a miserable day for a walk.
Det var en eländig dag för en promenad.
Tom was absolutely miserable when his dog ran away.
Tom var helt olycklig när hans hund sprang iväg.
I'm sick, and it's miserable!
Jag är sjuk, och det är eländigt!