Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miscellaneous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "diverse" till svenska språket

EnglishSwedish

Miscellaneous

[Diverse]
/mɪsəleniəs/

adjective

1. Consisting of a haphazard assortment of different kinds

 • "An arrangement of assorted spring flowers"
 • "Assorted sizes"
 • "Miscellaneous accessories"
 • "A mixed program of baroque and contemporary music"
 • "A motley crew"
 • "Sundry sciences commonly known as social"- i.a.richards
  synonym:
 • assorted
 • ,
 • miscellaneous
 • ,
 • mixed
 • ,
 • motley
 • ,
 • sundry(a)

1. Bestående av ett slumpartat sortiment av olika slag

 • "Ett arrangemang av diverse vårblommor"
 • "Assorterade storlekar"
 • "Diverse tillbehör"
 • "Ett blandat program av barock och samtida musik"
 • "En brokig besättning"
 • "Sundry sciences allmänt känd som social" - iarichards
  synonym:
 • diverse
 • ,
 • blandat
 • ,
 • brokig
 • ,
 • sundry(a)

2. Having many aspects

 • "A many-sided subject"
 • "A multifaceted undertaking"
 • "Multifarious interests"
 • "The multifarious noise of a great city"
 • "A miscellaneous crowd"
  synonym:
 • many-sided
 • ,
 • multifaceted
 • ,
 • miscellaneous
 • ,
 • multifarious

2. Har många aspekter

 • "Ett mångsidigt ämne"
 • "Ett mångfacetterat företag"
 • "Mångfaldiga intressen"
 • "Det mångfaldiga bruset från en stor stad"
 • "En diverse skara"
  synonym:
 • mångsidig
 • ,
 • mångfacetterad
 • ,
 • diverse
 • ,
 • mångfaldig