Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "minuscule" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "minuscule" till svenska språket

EnglishSwedish

Minuscule

[Minuskulös]
/mɪnəskjul/

noun

1. The characters that were once kept in bottom half of a compositor's type case

  synonym:
 • small letter
 • ,
 • lowercase
 • ,
 • lower-case letter
 • ,
 • minuscule

1. Karaktärerna som en gång förvarades i den nedre halvan av en kompositörs typfall

  synonym:
 • litet brev
 • ,
 • gemener
 • ,
 • små bokstäver
 • ,
 • liten

2. A small cursive script developed from uncial between the 7th and 9th centuries and used in medieval manuscripts

  synonym:
 • minuscule

2. En liten kursiv skrift utvecklades från uncial mellan 700- och 900-talen och användes i medeltida manuskript

  synonym:
 • liten

adjective

1. Of or relating to a small cursive script developed from uncial

 • 7th to 9th centuries
  synonym:
 • minuscule
 • ,
 • minuscular

1. Av eller relaterar till en liten kursiv skrift utvecklad från uncial

 • 700- till 900-talen
  synonym:
 • liten
 • ,
 • minuskulär

2. Lowercase

 • "Little a"
 • "Small a"
 • "E.e.cummings's poetry is written all in minuscule letters"
  synonym:
 • little
 • ,
 • minuscule
 • ,
 • small

2. Gemener

 • "Lilla a"
 • "Liten a"
 • "Eecummings poesi är skriven helt med små bokstäver"
  synonym:
 • liten

3. Very small

 • "A minuscule kitchen"
 • "A minuscule amount of rain fell"
  synonym:
 • minuscule
 • ,
 • miniscule

3. Väldigt liten

 • "Ett litet kök"
 • "En liten mängd regn föll"
  synonym:
 • liten
 • ,
 • miniskul