Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miniature" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "miniatyr" till svenska språket

EnglishSwedish

Miniature

[Miniatyr]
/mɪniəʧʊr/

noun

1. Painting or drawing included in a book (especially in illuminated medieval manuscripts)

  synonym:
 • miniature
 • ,
 • illumination

1. Målning eller teckning ingår i en bok (särskilt i belysta medeltida manuskript)

  synonym:
 • miniatyr
 • ,
 • belysning

2. A copy that reproduces a person or thing in greatly reduced size

  synonym:
 • miniature
 • ,
 • toy

2. En kopia som återger en person eller sak i kraftigt reducerad storlek

  synonym:
 • miniatyr
 • ,
 • leksak

adjective

1. Being on a very small scale

 • "A miniature camera"
  synonym:
 • miniature

1. Att vara i mycket liten skala

 • "En miniatyrkamera"
  synonym:
 • miniatyr

Examples of using

A cat is a miniature lion that loves mice, hates dogs and tolerates humans.
En katt är ett miniatyrlejon som älskar möss, hatar hundar och tolererar människor.