Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "million" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "miljon" till svenska språket

EnglishSwedish

Million

[Miljoner]
/mɪljən/

noun

1. The number that is represented as a one followed by 6 zeros

  synonym:
 • million
 • ,
 • 1000000
 • ,
 • one thousand thousand
 • ,
 • meg

1. Talet som representeras som en etta följt av 6 nollor

  synonym:
 • miljoner
 • ,
 • 1000000
 • ,
 • ett tusen tusen
 • ,
 • meg

2. A very large indefinite number (usually hyperbole)

 • "There were millions of flies"
  synonym:
 • million
 • ,
 • billion
 • ,
 • trillion
 • ,
 • zillion
 • ,
 • jillion
 • ,
 • gazillion

2. Ett mycket stort obestämt tal (oftast överdrift)

 • "Det fanns miljontals flugor"
  synonym:
 • miljoner
 • ,
 • miljarder
 • ,
 • biljon
 • ,
 • zillion
 • ,
 • jillion
 • ,
 • gazillion

adjective

1. (in roman numerals, m written with a macron over it) denoting a quantity consisting of 1,000,000 items or units

  synonym:
 • million

1. (med romerska siffror, m skrivet med en makron över) som anger en kvantitet som består av 1 000 000 föremål eller enheter

  synonym:
 • miljoner

Examples of using

I've told you a million times not to exaggerate.
Jag har sagt till dig en miljon gånger att inte överdriva.
Estonia's population is about 100.100 million people.
Estlands befolkning är cirka 100,100 miljoner människor.
I've asked myself that question a million times.
Jag har ställt mig den frågan en miljon gånger.