Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "millennium" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "millennium" till svenska språket

EnglishSwedish

Millennium

[Millennium]
/məlɛniəm/

noun

1. A span of 1000 years

  synonym:
 • millennium
 • ,
 • millenary

1. Ett spann på 1000 år

  synonym:
 • årtusende
 • ,
 • tusenåriga

2. (new testament) in revelations it is foretold that those faithful to jesus will reign with jesus over the earth for a thousand years

 • The meaning of these words have been much debated
 • Some denominations (e.g. jehovah's witnesses) expect it to be a thousand years of justice and peace and happiness
  synonym:
 • millennium

2. (nya testamentet) i uppenbarelser förutspås det att de som är trogna jesus kommer att regera med jesus över jorden i tusen år

 • Innebörden av dessa ord har diskuterats mycket
 • Vissa valörer (t. ex. jehovas vittnen) förväntar sig att det blir tusen år av rättvisa och fred och lycka
  synonym:
 • årtusende

3. The 1000th anniversary (or the celebration of it)

  synonym:
 • millennium
 • ,
 • millenary

3. 1000-årsjubileet (eller firandet av det)

  synonym:
 • årtusende
 • ,
 • tusenåriga

Examples of using

How many centuries are there in a millennium?
Hur många århundraden finns det på ett årtusende?