Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "microscopic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mikroskopisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Microscopic

[Mikroskopisk]
/maɪkrəskɑpɪk/

adjective

1. Of or relating to or used in microscopy

 • "Microscopic analysis"
 • "Microscopical examination"
  synonym:
 • microscopic
 • ,
 • microscopical

1. Av eller som rör eller används i mikroskopi

 • "Mikroskopisk analys"
 • "Mikroskopisk undersökning"
  synonym:
 • mikroskopisk

2. Visible under a microscope

 • Using a microscope
  synonym:
 • microscopic
 • ,
 • microscopical

2. Syns i mikroskop

 • Använda ett mikroskop
  synonym:
 • mikroskopisk

3. Extremely precise with great attention to details

 • "Examined it with microscopic care"
  synonym:
 • microscopic

3. Extremt exakt med stor uppmärksamhet på detaljer

 • "Granskade det med mikroskopisk vård"
  synonym:
 • mikroskopisk

4. So small as to be invisible without a microscope

 • "Differences were microscopic"
  synonym:
 • microscopic
 • ,
 • microscopical

4. Så liten att den är osynlig utan mikroskop

 • "Skillnaderna var mikroskopiska"
  synonym:
 • mikroskopisk

Examples of using

The author's verbiage produced a document of mammoth size and microscopic import.
Författarens ordspråk producerade ett dokument av mammutstorlek och mikroskopisk import.