Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "metric" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "metrisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Metric

[Metrisk]
/mɛtrɪk/

noun

1. A function of a topological space that gives, for any two points in the space, a value equal to the distance between them

  synonym:
 • metric function
 • ,
 • metric

1. En funktion av ett topologiskt rum som ger, för två valfria punkter i rummet, ett värde lika med avståndet mellan dem

  synonym:
 • metrisk funktion
 • ,
 • metrisk

2. A decimal unit of measurement of the metric system (based on meters and kilograms and seconds)

 • "Convert all the measurements to metric units"
 • "It is easier to work in metric"
  synonym:
 • metric unit
 • ,
 • metric

2. En decimal måttenhet för det metriska systemet (baserat på meter och kilogram och sekunder)

 • "Konvertera alla mätningar till metriska enheter"
 • "Det är lättare att arbeta i metrisk"
  synonym:
 • metrisk enhet
 • ,
 • metrisk

3. A system of related measures that facilitates the quantification of some particular characteristic

  synonym:
 • system of measurement
 • ,
 • metric

3. Ett system med relaterade åtgärder som underlättar kvantifieringen av någon särskild egenskap

  synonym:
 • mätsystem
 • ,
 • metrisk

adjective

1. Based on the meter as a standard of measurement

 • "The metric system"
 • "Metrical equivalents"
  synonym:
 • metric
 • ,
 • metrical

1. Baserat på mätaren som mätstandard

 • "Det metriska systemet"
 • "Metriska motsvarigheter"
  synonym:
 • metrisk

2. The rhythmic arrangement of syllables

  synonym:
 • measured
 • ,
 • metrical
 • ,
 • metric

2. Det rytmiska arrangemanget av stavelser

  synonym:
 • uppmätt
 • ,
 • metrisk

Examples of using

To change the units from metric to imperial and vice versa, the 'menu' button must be clicked.
För att ändra enheterna från metrisk till imperial och vice versa måste 'meny'-knappen klickas.