Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "message" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "meddelande" till svenska språket

EnglishSwedish

Message

[Meddelande]
/mɛsəʤ/

noun

1. A communication (usually brief) that is written or spoken or signaled

 • "He sent a three-word message"
  synonym:
 • message

1. En kommunikation (vanligtvis kort) som skrivs eller talas eller signaleras

 • "Han skickade ett meddelande på tre ord"
  synonym:
 • meddelande

2. What a communication that is about something is about

  synonym:
 • message
 • ,
 • content
 • ,
 • subject matter
 • ,
 • substance

2. Vilken kommunikation som handlar om något handlar om

  synonym:
 • meddelande
 • ,
 • innehåll
 • ,
 • ämne

verb

1. Send a message to

 • "She messaged the committee"
  synonym:
 • message

1. Skicka ett meddelande till

 • "Hon skickade ett meddelande till kommittén"
  synonym:
 • meddelande

2. Send as a message

 • "She messaged the final report by fax"
  synonym:
 • message

2. Skicka som ett meddelande

 • "Hon skickade ett meddelande till slutrapporten per fax"
  synonym:
 • meddelande

3. Send a message

 • "There is no messaging service at this company"
  synonym:
 • message

3. Skicka ett meddelande

 • "Det finns ingen meddelandetjänst på det här företaget"
  synonym:
 • meddelande

Examples of using

Tom is here to deliver a message.
Tom är här för att leverera ett meddelande.
Why don't you reply to my message?
Varför svarar du inte på mitt meddelande?
She left a message.
Hon lämnade ett meddelande.