Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "merciless" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skådningslös" till svenska språket

EnglishSwedish

Merciless

[Skoningslös]
/mərsələs/

adjective

1. Having or showing no mercy

 • "The merciless enemy"
 • "A merciless critic"
 • "Gave him a merciless beating"
  synonym:
 • merciless
 • ,
 • unmerciful

1. Att ha eller inte visa någon nåd

 • "Den skoningslösa fienden"
 • "En skoningslös kritiker"
 • "Gav honom en skoningslös misshandel"
  synonym:
 • skoningslös
 • ,
 • obarmhärtig

Examples of using

Mihari is guarding the gate to Pinku Reiga's mansion. In spite of her harmless looks, she has earned herself a reputation as a cold-hearted, fierce and merciless killing machine.
Mihari vaktar porten till Pinku Reigas herrgård. Trots sitt ofarliga utseende har hon förtjänat sig ett rykte som en kallhjärtad, hård och skoningslös mördarmaskin.