Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "melting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smältning" till svenska språket

EnglishSwedish

Melting

[Smältning]
/mɛltɪŋ/

noun

1. The process whereby heat changes something from a solid to a liquid

 • "The power failure caused a refrigerator melt that was a disaster"
 • "The thawing of a frozen turkey takes several hours"
  synonym:
 • thaw
 • ,
 • melt
 • ,
 • thawing
 • ,
 • melting

1. Processen där värme förändrar något från ett fast ämne till en vätska

 • "Strömavbrottet orsakade en kylsmälta som var en katastrof"
 • "Upptiningen av en frusen kalkon tar flera timmar"
  synonym:
 • tina
 • ,
 • smälta
 • ,
 • upptining
 • ,
 • smältning

adjective

1. Becoming liquid

  synonym:
 • liquescent
 • ,
 • melting

1. Blir flytande

  synonym:
 • flytande
 • ,
 • smältning

Examples of using

Ice caps are melting.
Istäcken smälter.
The ice is melting.
Isen smälter.