Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "medicine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "medicin" till svenska språket

EnglishSwedish

Medicine

[Medicin]
/mɛdəsən/

noun

1. The branches of medical science that deal with nonsurgical techniques

  synonym:
 • medicine
 • ,
 • medical specialty

1. De grenar av medicinsk vetenskap som handlar om icke-kirurgiska tekniker

  synonym:
 • medicin
 • ,
 • medicinsk specialitet

2. (medicine) something that treats or prevents or alleviates the symptoms of disease

  synonym:
 • medicine
 • ,
 • medication
 • ,
 • medicament
 • ,
 • medicinal drug

2. (medicin) något som behandlar eller förebygger eller lindrar sjukdomssymptomen

  synonym:
 • medicin
 • ,
 • medicinering
 • ,
 • läkemedel
 • ,
 • läkemedel läkemedel

3. The learned profession that is mastered by graduate training in a medical school and that is devoted to preventing or alleviating or curing diseases and injuries

 • "He studied medicine at harvard"
  synonym:
 • medicine
 • ,
 • practice of medicine

3. Det lärda yrke som behärskas genom forskarutbildning i en medicinsk skola och som ägnas åt att förebygga eller lindra eller bota sjukdomar och skador

 • "Han studerade medicin vid harvard"
  synonym:
 • medicin
 • ,
 • utövande av medicin

4. Punishment for one's actions

 • "You have to face the music"
 • "Take your medicine"
  synonym:
 • music
 • ,
 • medicine

4. Straff för ens handlingar

 • "Du måste möta musiken"
 • "Ta din medicin"
  synonym:
 • musik
 • ,
 • medicin

verb

1. Treat medicinally, treat with medicine

  synonym:
 • medicate
 • ,
 • medicine

1. Behandla medicinskt, behandla med medicin

  synonym:
 • medicinera
 • ,
 • medicin

Examples of using

Tom's response to the medicine pleased the doctor.
Toms svar på medicinen gladde läkaren.
The medicine didn't help at all.
Medicinen hjälpte inte alls.
But for the modern medicine, I'd have been dead.
Men för den moderna medicinen skulle jag ha varit död.