Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "measuring" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mäta" till svenska språket

EnglishSwedish

Measuring

[Mätning]
/mɛʒərɪŋ/

noun

1. The act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule

 • "The measurements were carefully done"
 • "His mental measurings proved remarkably accurate"
  synonym:
 • measurement
 • ,
 • measuring
 • ,
 • measure
 • ,
 • mensuration

1. Handlingen eller processen att tilldela siffror till fenomen enligt en regel

 • "Mätningarna gjordes noggrant"
 • "Hans mentala mätningar visade sig vara anmärkningsvärt korrekta"
  synonym:
 • mätning
 • ,
 • mäta
 • ,
 • mensuration

Examples of using

I like to eyeball my ingredients, mostly because I don't feel like washing my measuring cups over and over.
Jag gillar att titta på mina ingredienser, mest för att jag inte känner för att tvätta mina mätkoppar om och om igen.
We are measuring the depth of the river.
Vi mäter flodens djup.