Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "maturity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mognad" till svenska språket

EnglishSwedish

Maturity

[Mognad]
/məʧʊrəti/

noun

1. The period of time in your life after your physical growth has stopped and you are fully developed

  synonym:
 • adulthood
 • ,
 • maturity

1. Tidsperioden i ditt liv efter att din fysiska tillväxt har upphört och du är fullt utvecklad

  synonym:
 • vuxen ålder
 • ,
 • mognad

2. State of being mature

 • Full development
  synonym:
 • maturity
 • ,
 • matureness

2. Tillstånd av att vara mogen

 • Full utveckling
  synonym:
 • mognad

3. The date on which an obligation must be repaid

  synonym:
 • maturity
 • ,
 • maturity date
 • ,
 • due date

3. Det datum då en förpliktelse ska återbetalas

  synonym:
 • mognad
 • ,
 • förfallodag