Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "massacre" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "massaker" till svenska språket

EnglishSwedish

Massacre

[Massaker]
/mæsəkər/

noun

1. The savage and excessive killing of many people

  synonym:
 • slaughter
 • ,
 • massacre
 • ,
 • mass murder
 • ,
 • carnage
 • ,
 • butchery

1. Det vilda och överdrivna dödandet av många människor

  synonym:
 • slakt
 • ,
 • massaker
 • ,
 • massmord
 • ,
 • blodbad

verb

1. Kill a large number of people indiscriminately

 • "The hutus massacred the tutsis in rwanda"
  synonym:
 • massacre
 • ,
 • slaughter
 • ,
 • mow down

1. Döda ett stort antal människor urskillningslöst

 • "Hutuerna massakrerade tutsierna i rwanda"
  synonym:
 • massaker
 • ,
 • slakt
 • ,
 • klippa ner