Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "masked" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "maskerad" till svenska språket

EnglishSwedish

Masked

[Maskerad]
/mæskt/

adjective

1. Having its true character concealed with the intent of misleading

 • "Hidden agenda"
 • "Masked threat"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • disguised
 • ,
 • masked

1. Att ha sin sanna karaktär dold i avsikt att vilseleda

 • "Dold agenda"
 • "Maskerat hot"
  synonym:
 • klädd
 • ,
 • förklädd
 • ,
 • maskerad

2. Having markings suggestive of a mask

 • "The masked face of a raccoon"
  synonym:
 • masked

2. Att ha markeringar som tyder på en mask

 • "Det maskerade ansiktet på en tvättbjörn"
  synonym:
 • maskerad