Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "margin" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "marginal" till svenska språket

EnglishSwedish

Margin

[Marginal]
/mɑrʤən/

noun

1. The boundary line or the area immediately inside the boundary

  synonym:
 • margin
 • ,
 • border
 • ,
 • perimeter

1. Gränslinjen eller området omedelbart innanför gränsen

  synonym:
 • marginal
 • ,
 • gräns
 • ,
 • omkrets

2. An amount beyond the minimum necessary

 • "The margin of victory"
  synonym:
 • margin

2. Ett belopp utöver det minsta nödvändiga

 • "Segermarginalen"
  synonym:
 • marginal

3. The amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities

  synonym:
 • margin
 • ,
 • security deposit

3. Mängden säkerheter en kund sätter in hos en mäklare när han lånar från mäklaren för att köpa värdepapper

  synonym:
 • marginal
 • ,
 • säkerhetsdeposition

4. (finance) the net sales minus the cost of goods and services sold

  synonym:
 • gross profit
 • ,
 • gross profit margin
 • ,
 • margin

4. (finansiering) nettoomsättningen minus kostnaden för sålda varor och tjänster

  synonym:
 • bruttovinst
 • ,
 • bruttovinstmarginal
 • ,
 • marginal

5. The blank space that surrounds the text on a page

 • "He jotted a note in the margin"
  synonym:
 • margin

5. Det tomma utrymmet som omger texten på en sida

 • "Han skrev en lapp i marginalen"
  synonym:
 • marginal

6. A permissible difference

 • Allowing some freedom to move within limits
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • leeway
 • ,
 • margin
 • ,
 • tolerance

6. En tillåten skillnad

 • Tillåter viss frihet att röra sig inom gränserna
  synonym:
 • bidrag
 • ,
 • spelrum
 • ,
 • marginal
 • ,
 • tolerans

Examples of using

This product brought us a large margin.
Denna produkt gav oss en stor marginal.