Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mannerism" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "manerism" till svenska språket

EnglishSwedish

Mannerism

[Manierism]
/mænərɪzəm/

noun

1. A behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual

  synonym:
 • idiosyncrasy
 • ,
 • foible
 • ,
 • mannerism

1. Ett beteendeattribut som är utmärkande och säreget för en individ

  synonym:
 • egenhet
 • ,
 • svag
 • ,
 • manér

2. A deliberate pretense or exaggerated display

  synonym:
 • affectation
 • ,
 • mannerism
 • ,
 • pose
 • ,
 • affectedness

2. En medveten föreställning eller överdriven uppvisning

  synonym:
 • påverkan
 • ,
 • manér
 • ,
 • posera
 • ,
 • affektivitet