Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "manipulative" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "manipulativ" till svenska språket

EnglishSwedish

Manipulative

[Manipulativ]
/mənɪpjəletɪv/

adjective

1. Skillful in influencing or controlling others to your own advantage

  • "The early manipulative techniques of a three-year-old child"
    synonym:
  • manipulative

1. Skicklig i att påverka eller kontrollera andra till din egen fördel

  • "De tidiga manipulativa teknikerna för ett treårigt barn"
    synonym:
  • manipulativ

Examples of using

Mary is a manipulative control freak.
Mary är ett manipulativt kontrollfreak.