Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "manageable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hanterbar" till svenska språket

EnglishSwedish

Manageable

[Hanterbar]
/mænɪʤəbəl/

adjective

1. Capable of being managed or controlled

  synonym:
 • manageable

1. Kan hanteras eller kontrolleras

  synonym:
 • hanterbar

2. Capable of existing or taking place or proving true

 • Possible to do
  synonym:
 • accomplishable
 • ,
 • achievable
 • ,
 • doable
 • ,
 • manageable
 • ,
 • realizable

2. Kan existera eller äga rum eller bevisa sant

 • Möjligt att göra
  synonym:
 • genomförbar
 • ,
 • uppnåeligt
 • ,
 • hanterbar
 • ,
 • realiserbar