Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "making" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "making" till svenska språket

EnglishSwedish

Making

[Tillverkning]
/mekɪŋ/

noun

1. The act that results in something coming to be

 • "The devising of plans"
 • "The fashioning of pots and pans"
 • "The making of measurements"
 • "It was already in the making"
  synonym:
 • devising
 • ,
 • fashioning
 • ,
 • making

1. Handlingen som resulterar i att något kommer till

 • "Utformningen av planer"
 • "Formningen av kastruller och kastruller"
 • "Tillverkning av mätningar"
 • "Det var redan på gång"
  synonym:
 • utarbeta
 • ,
 • utformning
 • ,
 • tillverkning

2. An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something

 • "Her qualifications for the job are excellent"
 • "One of the qualifications for admission is an academic degree"
 • "She has the makings of fine musician"
  synonym:
 • qualification
 • ,
 • making

2. Ett attribut som måste uppfyllas eller efterlevas och som passar en person för något

 • "Hennes kvalifikationer för jobbet är utmärkta"
 • "En av kvalifikationerna för antagning är en akademisk examen"
 • "Hon har förutsättningarna för en fin musiker"
  synonym:
 • kvalifikation
 • ,
 • tillverkning

3. (usually plural) the components needed for making or doing something

 • "The recipe listed all the makings for a chocolate cake"
  synonym:
 • making

3. (vanligtvis plural) de komponenter som behövs för att göra eller göra något

 • "Receptet listade alla förutsättningar för en chokladkaka"
  synonym:
 • tillverkning

Examples of using

It's always good to work on a team all the members of which feel that they're making a great contribution to the success of some business.
Det är alltid bra att arbeta i ett team som alla medlemmar känner att de gör ett stort bidrag till framgången för vissa företag.
I'm making waffles.
Jag gör våfflor.
Is this an early attempt at cake making?
R detta ett tidigt försök till kaktillverkning?