Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lurid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lurid" till svenska språket

EnglishSwedish

Lurid

[Lurid]
/lʊrəd/

adjective

1. Horrible in fierceness or savagery

 • "Lurid crimes"
 • "A lurid life"
  synonym:
 • lurid

1. Hemskt i häftighet eller vildhet

 • "Lurid brott"
 • "Ett kusligt liv"
  synonym:
 • läskig

2. Glaringly vivid and graphic

 • Marked by sensationalism
 • "Lurid details of the accident"
  synonym:
 • lurid
 • ,
 • shocking

2. Uppenbart levande och grafiskt

 • Präglad av sensationalism
 • "Läskiga detaljer om olyckan"
  synonym:
 • läskig
 • ,
 • chockerande

3. Shining with an unnatural red glow as of fire seen through smoke

 • "A lurid sunset"
 • "Lurid flames"
  synonym:
 • lurid

3. Lyser med ett onaturligt rött sken som av eld sett genom rök

 • "En läskig solnedgång"
 • "Lurid flames"
  synonym:
 • läskig

4. Ghastly pale

 • "Moonlight gave the statue a lurid luminence"
  synonym:
 • lurid

4. Hemskt blek

 • "Månsken gav statyn en läskig luminens"
  synonym:
 • läskig

Examples of using

Day after day the tabloids titillated the public with lurid details about the president's marital infidelity.
Dag efter dag retade tabloiderna allmänheten med kusliga detaljer om presidentens otrohet i äktenskapet.